Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


遷于龍泉子孫遂爲龍泉人重生吉吉生順順生公琛公琛

生世安世安生舉舉生宗宗生郷貢進士輔輔生聞義聞義

生用之用之生强宗強宗生煥文則公之髙祖也曾祖諱斯

立祖諱格父諱遇孫母某氏公之始生其音如鐘父母疑為

不祥㡬棄不舉及成童嶷然荘重不習郷井輕儇態諸兄出

應科繇頗爲儕𩔖𠩄侵苦公忿曰彼徒謂我弱尓吾不自厲

豈爲男子耶乃徃受事縣官即有曲者舉正理直之衆始愧

服比弱冠従郷先生王剛叔㳺従事扵正心脩身之學既又

聞金華爲文獻之邦間出㳺以咨叩其統緒浙東憲使秃堅

不花請與語恱之巳而改官陜西要公與俱至虎林心忽驚

悸力辤而歸扺家父病巳革越八日而逝人以爲純孝𠩄感

至正壬辰蘄黄妖冦自閩犯龍泉公與従子存仁避亂山中

而存仁爲冦𠩄執公心計曰吾兄止有一息不可便無後挺

身出謂賊曰兒㓜無𠩄用我願代之賊聞公名方出重購以