Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㑹有 詔纂脩元史命濂總裁其事事有闕遺者遂以上聞

遣使訪扵郡國竊以謂先生著作有關扵勝國宜多乃屬使

者入鄞徧求之鄞先生鄊國庶㡬有得之者曽未㡬何有司

果以剡源集二十八卷来上濂始𫉬而盡覽焉因作而曰辭

章至扵宋季其敝甚久公卿大夫視應用為急俳諧以為体

偶儷以為竒靦然自負其名髙稍上之則穿鑿經義𭬚栝聲

律孳孳為譁世取寵之具又稍上之剽掠前脩語録佐以方

言累十百而弗休且曰我將以明道奚文之為又稍上之騁

愽則精麄雜糅而略繩墨慕古奥則刪去語助之辭而不

可以句顧𣣔矯弊而其敝尤滋𥝠自念辭章在世如日月之

麗乎天雖疾風𭧂雨動作無時將不䏻蔽蝕其精明獨怪夫

當時之士奚為乏一人障其狂瀾邪復念豪傑之士何代云

無苐區區𠩄見孤陋故鮮能知之非誠然也及覽先生之文

新而不刻清而不露如晴巒出雲姿態横逸而連翩弗㫁如