Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其名則武其行則儒其内則嚴其外則舒其超然㧞萃者歟

其確然有守者歟

  元故静江路大墟務稅使王府君墓志銘

王府君諱善字復善其先由鐘𨹧徙金溪自曾大父重大父

榮彰父寔雖無仕者皆以徽行聞扵人人府君成童時人試

以属句脫口成對比物别𩔖為精巳而學為詩輙取能聲年

十三父䘮去御家事尋操竒贏之術㳺七閩家乃大穣自歎

蚤廢學力迪其子以經術築精舎一區聘碩士居之朝夕䇿

厲若斯湏不㤀去者俄俾従師二千里外膏梁之饋絡繹道

塗曽不以為煩及見長子經用禮經連領鄊薦喜曰有子能

通經吾雖廢學政復何憾至正中天下兵動江右化為盗藪

府君室廬盡燬崎嶇携家走山澤能以智馭下帖帖然寜且

資用亦無乏絶智者心服之先是有授府君南豐醫正者府

君以醫為一藝弗上方嶽大臣又薦為静江大墟稅使亦不