Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


武成侯離生二子元威元遷琅琊威徙太原二族甚盛晋丞相導

出琅琊之裔南渡時家于江左至趙宋時有諱崇文者来知

吉州其従子殿中侍御史贄實従之復遷居吉之太和太和

之有王氏自贄始殿中君之後名圭開禧三年鄊貢進士君

之髙祖也進士君生叔可肄業成均以辭章稱叔可生本初

本初生性夫皆為名儒則君之曾祖祖父也妣劉氏宋知潭

州事天㝎之孫女君資禀絶異自㓜學詞賦組織華縟見者

翕然譽之巳而棄去曰此非𠩄以為學也𣣔求聖賢之道其

在遺經乎扵是潜心窮研晝夜弗之倦時従祖父遂初自國

學上舎生還第𠩄交多宋季名士日集其門相與談前朝文

獻纚纚如貫珠君従傍聽之心領神㑹至忘𥨊食其學遂大

進大徳末君出㳺中州主張伯剛家仁宗出居扵懐李秦公

孟侍馬伯剛往言扵秦公以君為薦君獻詩一章仁宗覽之

大恱君遂極論天下事曾未㡬何武宗即位立仁宗為皇太