Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


制之不可乃授公江南等䖏行中書省參知政事屯戍于婺

壬寅春二月溪洞兵叛而西歸公遂遇害知公之死者莫不

哀慟流涕如䘮厥父母  上聞之亦震悼弗置親御翰墨

作文以𥙊且命有司塐公像配享卞忠貞公廟庭甲辰冬復

降 㫖贈光祿大夫浙東等䖏行中書省平章政事柱國追

封越國公先是公殁之明年公之部曲與境內之民悵然遐

思若不能勝其情乃相率即城中作新廟一區十越月而廟

成堂門庭廡咸具及是寵褒之命下復羣謁扵金華宋濂部

曲進曰公之𭈹令素嚴人無違禁賞非無功罰非無罪使我

等攻必克戰必勝而丕胃扵寵靈之内者公之賜歟我之病

也孰知而起之我之凍且餒也孰察而周之其能親自衆創

注藥及安扵食且衣者非公之賜歟公之徳我何以將之境

內之民又進曰吾婺之民凋瘵殊甚公專心撫摩之昔也奔

赱西東𡻕無寜居今也長㓜一堂愉愉雍雍非公之賜歟昔