Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弘教禪師之𭈹及金襴法衣一襲至正壬午升住中天竺山

天暦永祚寺乙酉遷天童不半載間百廢具舉佛殿之役最

鉅亦撤弊而更新之丹輝碧明照耀海濵師建塔中峯之祖

庭慨然有終焉之志巳丑冬十月江表大龍翔集慶寺虗席

行御史臺奉䟽迎師主之龍翔文宗潜邸及至踐祚建佛刹

扵其地棟宇之麗甲天下其秉住持事者若咲𨼆訢公曇芳

忠公皆名徳之士舉行百丈清規為東南之楷則居亡何毀

于火忠公新之唯海㑹堂未就而化僉謂⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼忠公之躅非師

無以厭衆心往反者三師始赴之暨升座提唱宗乗萬耳𮋹

聽委蛇不迫而玄機自融無小無大皆驩然親戴之或謂龍

翔𥘉政稍示威嚴以懲驕慢之習師𥬇而不荅師度衆誠感

孚乃出衣孟之𥝠𥙷前未建之堂不日而集㑹元政大亂戎

馬紛紜寺事日見艱窘師䖏之𥙿如一不以屑意一旦晨興

索蘭湯沐浴更衣跌坐謂左右曰吾將歸矣汝等當以荷法