Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


師出問曰生死事大無常迅速乞賜指示日溪曰十二時中

宻宻參䆒忽然觸着却来再問禪師抗聲曰無常迅速生死

事大語未終日溪便喝禪師⿺辶䖏禮拜日溪曰見何道理便尓

作禮禪師曰開口即錯日溪頷之禪師服勤數載復出參名

徳以驗其𠩄證時中峯本公在天目方山珤公居淨慈無見

覩公住華頂斗岩芳公主景星禪師皆與之辨詰其𠩄印盖

不異見日溪云禪師得道已思韜晦而護持之及遇上雲峯

勝地卓錫其中遂至終身焉嗚呼若禪師者可詞能守道而

弗遷者矣古之僧伽多𭔃迹岩穴友烟霞而侶泉石至有蹞

歩不與塵俗接者治内之功純務外之意絶也風教日偷學

者始不知自立榮名利飬之念日交蝕扵心胷奔競干請無

𠩄不至𠯁以来有識者之訕侮可勝嘆㢤禪師一鉢自將䇿

厲學徒扵𡨜寞之濵雖施者填委振起頽廢重樓傑閣彈⿰扌𭥍 -- 指

現前亦未嘗見其有為震黄鍾扵瓦釡雷鳴之際翔靈鳯扵