Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上生偈北㳺鳳山西齋三集通合若干卷並𫝊干世予慕師

之道甚乆近𫉬執手護龍河上相與談玄因出賸語一編求

正師覽巳歎曰不意儒者𠩄造直至扵此善自護持師之善

誘推此一端亦可槩見及聞師殁與國史危公哀悼不自勝

危公亦深知師者也銘曰

大鑒宻㫖餘十傳妙喜起蹴龍象筵有如大將據中堅銕卒

十萬佩⿳𰀉冖⿱处木 -- 櫜鞬或觸之者命𩬊懸誰歟五世稱象賢佛日暁出

瀛海𤲬紅𦦨閃閃行中邊流光𠩄至無幽玄憶初飛錫来北

彤樓畫鼓金星纒一擊三際皆廓然火中新敷清浄蓮紺

色㴠空絶蔓牽自兹口噴百丈泉洗滌五濁离腥羶內而諸

夏外朝鮮紛紛来者人駕肩示以實相非空言塔廟赫赩名

山川一佛䏻變萬與千㑹萬歸一道則全不識誣為有漏縁

帝𠡠中使来傳宣鍾山說法超沉緜萬人瞻依曲刃拳一朝

入滅同蛻蟬西方彈SKchar即現前白玉樓閣琉璃田金鈴寳樹