Page:Sibu Congkan1506-宋濂-宋學士文集-14-05.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尚可𫉬之耶

  碧落碑䟦尾

絳州碧落碑唐髙宗咸亨元年庚午𡻕韓王元嘉之子訓等

爲其妣房氏造碧落天尊像扵龍興宫而刻其文扵背故以

名碑然不知何人書據李旋之玉京宫記以爲陳惟正李漢

黄公記以爲李訓之弟譔殆莫䏻㝎而翠岩龔聖予則又以

爲宗室瓘豈或别有𠩄考耶吳叡張天雨讀 爲喧爲曜者

非當以釋文鄰字爲是俞希魯辨叨作叩亦大佳而釋文則

又訛矣盖此碑雜出扵鍾鼎篆籕諸文其亦戞戞乎難知㢤

従従人說文中音乃歴翻溺則音奴弔翻釋文今借㲻爲

弱亦恐非本字之義而其他可疑者甚衆考禮之冗未暇及

之姑識其後俟愽雅君子正焉

  智永真草千文䟦尾

梁武帝欲學書命殷鉄石扵二王帖選取千文復召周興嗣