Page:Sibu Congkan1506-宋濂-宋學士文集-14-05.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子江浙行樞宻院管勾漢生之𠩄請其時則至正二十三年

漢生將南轅復求嶺北行省左丞臨川危素太朴書後一年

太朴還中朝承㫖翰林始為作烏界道繕謹寫就㑹南北道

絶附海舶至江南以歸漢生又一年漢生自江浙行省檢校

官陞行樞宻院都事贈府君承事郎福建江西等䖏行樞宻

院都事府君之妻趙氏亦贈宜人漢生既奉命書𥙊告扵

墓下復欲請仲舉𥙷入誌中而九京不可作矣乃并仲舉舊

撰宜人墳記聮為一卷傳示子孫使有𠩄徴焉府君𥘉除大

理路儒學教授誌中書為文學SKchar用省文法也漢生兄宗傳

時為江浙行省掾未㡬亦轉為台之臨海尹陶氏一門父兄

子弟其不墜書詩之業徃徃知自奮如此䆠牒之蟬聮此盖

其𫞐輿㢤前史官金華宋濂題

  茂承齋銘

閩人鄭子尚世惇書詩為良士其父周可君尤能以道自娯