Page:Sibu Congkan1507-宋濂-宋學士文集-14-06.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嶽飛能獲冝興民至今尸祝下廢公能行之  上必以公

為飛矣公其有意否乎賈感悟乃開北門縦之吏民知寇𫝑

張甚乃擁景嶽詣大府乞師先是景嶽甞上䟽陳利害干朝

至是命大将王國寳帥師至與賊大戰嘉林渡賊大潰景嶽

還州州民見之有泣下者且曰潘判官在吾属無患矣巳而

中山侯湯公統大兵壓境景嶽走轅門獻計公納之秋毫無

犯大兵攻永新景嶽集千夫轉輸芻餉夫苦重不前景嶽白

于湯公特减輕之與戎馬參錯行無敢侮者别隊卒過郊敓

人貨泉景嶽属吏取之卒刺以矛景嶽曰是不可一朝居也

将上其事軍帥懼痛懲卒令謝過而去自後恒帖帖指其城

曰中有徤吏慎勿犯或欲循舊𡚁抑農為兵景嶽泣告湯公

湯公曰此與山寨何異咸罷之民大恱景嶽遂即州署釋奠

孔子復扵殷仲堪讀書䑓設學以淑俊秀月旦十五日敷繹

經史孳孳弗倦洪武戊申改州為縣署為縣主簿階将仕郎