Page:Sibu Congkan1509-宋濂-宋學士文集-14-08.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋學士文集卷第三十三  翰𫟍别集卷第三

  故永豊劉府君墓誌銘

府君諱庚金字竒相姓劉氏世家廬陵之永豊劉為江右簮

纓之胄自唐迄宋擢進士第者後先相望入則豋㙜省出則

蒞郡邑人稱為名門曽大父某大父某雖不與仕版而皆䏻

⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼書詩之業父某宋季嘗舉于鄊試南輒不利用持恩授

新淦丞母周氏府君八𡻕善屬文未加冠巾五經誦之甚習

年既長執經来従者户外之SKchar常滿多有去為名進士唯府

君累踐場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)屋卒就擯斥時學校多𥝠試府君漫起應之即在

前列元至治癸亥又臨試期府君試以上古之書既而𫉬在

選升名春官陳論過髙知貢舉者疑不敢取⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼以龍飛恩例

中書署為吉州路儒學正丁内艱而歸泣血三年未嘗見齒

雖祥琴斯御諱日之至必反𬒮拭淚不已府君性忠厚遇異

母兄竒可尤盡和孺之樂每聞将授衣問周夫人曰兄之衣