Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清浄行列禦㓂書𠩄載不治而不亂不言而自信不化而自

行蕩蕩乎人無能名者信不誣矣是故塔廟之𠩄在金碧焜

煌照耀無際雖其淪壊有時或囿乎數曽未㡬何又皆興復

如𥘉觀乎此者可見大法之流行與天地相為無窮者矣衢

之龍㳺縣東四十五里有證果道塲實始扵唐真觀𥘉縣人

士虞道延捐宅宇為之悉入腴田其中己而祝髮受具戒為

𨳩山第一祖且以的傳自𭈹脩習禪觀誓不忘扵正宗一時

龍象聞風坌集稱為虞延法師云唐季之亂變為瓦礫之區

在宋之𥘉休堂慧公甞重興之至宋季又廢無住行公入主

法席又従而興之逮元季又廢今住持靜山仁公與其同𫀆

本全周公謀曰兹寺自法師創建以来甲乙相傅克底扵今

日不翅七百餘年之乆一旦使其堙墜吾儕之恥也盍相與

起其廢乎周公 然諾之各捐𥝠槖之積以為衆倡乃持歴

赱民間民有力者加二公之惇慤各施其𠩄有遂命斵水陶