Page:Sibu Congkan1511-宋濂-宋學士文集-14-10.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


次曰真鄕貢進士臨濠縣學教諭皆以文學稱于時季曰鳯

某縣主簿子女子二一適同郡劉濬一適天台葉亮元季兵

禍作死扵節義孫男五翁㫒同昇東昇𠃔昇復昇孫女三皆

㓜惟四明䆠族莫乆扵蔣氏重珪疊組㡬與宗室相始終故

其賢女之可書有如此者禮義㴠濡之功誠不可誣㢤濂與

故太史危君素㳺備聞教授君之行與夫人之賢教授君之

墓危君甞銘之獨夫人未有𠩄傳前年之冬扈従

皇太子㳺荆山真迎拜道左惓惓以爲言今年春𮐃

恩致政而歸駒復来謁哀請如真有過無不及焉濂故特書

其世裔之詳俾勒扵墓碑以見君子之澤乆傳而不斬庻可

少爲流俗之勸嗚呼夫人亦可謂之有子矣夫銘曰

其徳肫肫其行以孝聞其訓子熾然而文其無忝伐閱之子

洪武十年夏四月具官宋濂撰

  𩀱桂軒記