Page:Sibu Congkan1512-宋濂-宋學士文集-14-11.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘉定癸未進士第官終大冶丞其族望甞顯矣府君曽祖

諱淵祖諱菘之父諱汝霖母喻氏紹興丁丑進士工部𭅺中

喻公良能五世孫也府君六𡻕時與羣兒戯于池濵一兒俯

身攀藕花忽堕水中羣兒皆驚奔府君急執其𠯁揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)聲大呼

人聞而耒抱兒還其父逮長讀書窮㫖趣孳孳弗少SKchar其父

以食指之䌓故廬迫隘不𠯁以容别買宅一區扵三里外命

府君居之府君昏㝎辰省雖大暑寒不廢父母憐其勤力止

之府君跪對曰子職當如是不爲勞也府君之配曰朱氏承

直𭅺廣徳路總𬋩府經歷諱約之女也府君相敬如賔終其

身無片言垂戾或者嫓之梁伯鸞朱殁府君一念之輒垂涕

與人交重然諾一旦暴風疾雨府君擔簦躡屫倉皇欲就塗

家人謂曰非有至急之故何⿺辶䖏往也府君咲曰吾與人期不

欲爽信耳其遇宗族内外𡛸多煦煦 恩意有稱貸者或不

能償寘不問府君長身鶴立羙鬚髯樂賔友過従當酒酣耳