Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蘇之長洲東北二里萬夀報恩光孝禪寺在焉𥘉晋義熈中

有沙門曰法愔自西域至中夏與慧逺法師結社廬山已而

来蘇以念佛三昧化導有情蘇人翕然歸之為建凈夀院梁

時更名安國唐長夀二年又更名長夀㝷毁于兵吳越錢氏

有國中吳軍節度使錢文奉重作之又更名安國長呉夀禪

院始易禪僧明彦主之宋大中祥符二年丁晋公為奏改為

萬夀崇寜二年詔加崇寜扵萬壽之上政和𥘉又更名天寜

紹興七年復詔更今額為徽宗薦嚴之𠩄元至正末天下大

亂寺為兵所焚羣僧散走鞠為椔翳之場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 國朝洪武癸丑

蒲圻魏君𮗚来為郡周視廢基蹙額而言曰是刹之廢不得

名浮屠不足以起之行中禪師仁公乃寂照和上世適今住

虎丘徳㴠道融堪為人天師且兼通儒家經發為辭章嚴簡

而有法内外之學雙至中興之責庻其在是乎遣使者致書

幣凡三徃而後應之視其𥨊(“爿”換為“丬”)室則床第篾如也稽其穀粟則