Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


照羣迷無有擿埴索𡍼者諸法盡従䤸生㓕此實佛語非我

語人知生㓕總由縁庻㡬不為識神惑因病發藥此為最何

翅藥王奪命丹四性寂然本不生三知廣喻益親切有如慈

母扵赤子煦嫗護持不少忘性相三宗互矛盾有礙如来正

法輪更相質難辨異同折以一心歸覺路譬猶欲適長安者

道𡍼紛紜走車馬或南或北或西東及其至䖏見不别呼為

宗鏡名實稱萬别千差咸照了道髙非特𬒳真丹海外之邦

尤企𧰟金絲伽𥠖及澡瓶遣使来施不復吝我與導師有宿

因般若光中無去来今觀遺像重作禮忽悟三世了如幻靈

山一㑹猶儼然願證如如大圓智

  魚籃觀音像賛

予按觀音感應傳唐元和十二年陜右金沙灘上有羙𧰟女

子挈籃粥魚人競欲室之女曰妾能授經一夕䏻誦普門品

者事焉𥠖明䏻者二十女辭曰一身豈堪配衆夫邪請易金