Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


佛住世乘戒圓融勝劣無滯人天龍鬼莫不能聞所聞既泯

始顯本真昔𮗚世音由聞而證圓通三昧廓然正定矧其神

功闔闢化衡攝其隂𧼈升為陽明聞聲而𮗜覺我元性我性

本空執覺亦病今三大士成斯勝因以考以擊以警昏昕天

光發舒化拂湧出我鐘熾然共宣妙法

宋學士文集卷第五十二  芝園後集卷第二