Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不可乎扵是各捐 --捐私槖而興修之不足則遣緩頰之徒說

有力者土木之材不期月而集新作𥨊宫以間計者三正殿

則葺而完之其間如𥨊宫之数東西二序各二十有二皆易

朽腐而為堅良然神道貴清靜恐細䇇之或瀆也剙外門以

扃鐍之像設䵝昧剥蝕者施冊艧以藻𩛙之殿閣深沉儀容

𩛙靈颷襲人如将見之經始扵洪武十年某月某甲子告

成扵十一年某月某甲子仍擇純行道士周節亨為其主守

歸田若干畆𭣣其粟以給羞服薌燈之費為慮甚周而成功

甚鉅也介濂學子葛信来求記濂聞岱宗地祗之屬不可以

形像求也古者北郊與享之外唯魯君得專祠扵壇亦無所

謂廟也其建廟設像扵桑乾河北則自元魏始魏之廟止扵

桑乾而已而不及乎其他也五嶽各扵山趾立廟復自李唐

始唐雖立廟而加之王爵猶未徧扵寰宇也四海郡縣皆有

廟以𥙊復自趙宋始宋則封之曰帝與昊天上帝並稱矣夫