Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也其出言可為世則其制行可為世範所以名閥之家雖至

凋瘁多藉之以自立崛起寒微之莗縦富埒公侯亦不為凌

躐之事設有之徃徃私相謂曰岑先生莫知之乎復退縮不

敢吐氣或者不知徒謂公為詩人嗚呼公果詩人也㢤廣西

部使者虞泰魯瞻其鄉中子也力請予題𦕅紀公之賢行以

示讀公詩者

  題子昻書招𨼆卷後

右趙魏公所書招𨼆士一篇公自大徳三年八月改集賢直

學士行江浙等䖏儒學提舉至七年十月巳閱五載而公年

亦五十矣鄉先生方君夀甫従其父巖南翁㳺杭提舉官署

時寓扵杭府故先生得見公而請書此卷也卷左有翰林待

制栁公長薌山長吳公題識二公皆濂所甞師事者九京不

可作矣披玩数四不𮗜淚落𥿄上

  故仙居陳府君墓誌銘