Page:Sibu Congkan1513-宋濂-宋學士文集-14-12.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年守詩書禮樂之教弗墜宋元二史俱載孝義傳中然其持

守之規前録五十八則六世孫龍湾稅課提領大和所建後

録七十則續録九十二則七世孫青摙府君欽江浙行省都

事鉉所𥙷皆巳勒石鋟板當時公卿大夫士所遺詩文亦𩔖

為麟溪集二十二卷刋示後昆今八世孫太常愽士濤復以為

三規閱世頗久其中當有随時變通者乃帥三弟泳澳湜白

扵二兄濂源同加損益而合扵一其聞諸父之訓曾行而未

登載者因增入之總為一百六十八則文辭之属選有繫扵

事實者則録之𨤲為三卷通名曰旌義編既刻板可模印請

言其故于篇端予與源為姻家濤為同門友而泳等又皆執

従余學義不容辭嗚呼是編之行其扵厚人倫羙教化之

道誠有益㢤

  故浦江義門第八世鄭府君墓版文

浦江義門其第八世主家政者曰鄭渭字伯陽宋龍㳺丞徳