Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人今為恊律郞

  嚴宗奭小傳

嚴盛宗奭者會稽餘姚人也其裔扵漢𨼆士子陵家姚江之

西性坦質待物無町畦善飮酒然未甞與庸俗人飮薦紳先

生過其門不問識否必𨖟𦤺其家為具飮之妻子告無貲宗

奭觧衣付酒家奴持去取酒酒至撫掌曰吾無憂矣傾𠩄有

奉客務得其𭭕不為它日計或𭄿宗奭仕不應朋曹招與飮

酒卽著巾往往輒盡醉而返宗奭作軒于舍西號曰臨淸而

自𭈹曰客星樵𨼆且曰山水吾𠩄樂也亦將以矯夫汙濁而

冒利者喜讀陶靖節詩撫卷謂人曰是翁可人意或疑宗奭

樂𨼆宗奭曰靖節豈𨼆者㢤或又疑宗奭自放扵酒宗奭曰

舉世無知我者惟酒知我吾與世人言口液乾不領吾意與

酒未交口心已相醉故吾得酒𥨊(“爿”換為“丬”)加安食加旨神充而氣完

酒誠我益友何謂放耶疑者愧之宗奭今老矣吾聞扵上虞