Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/164

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


千載而有聲身為鄙夫雖位居九卿溘旣死而誰名維處士

君𠯁不出州里而化者衆身服乎韋布而德可程斯之謂死

而如生

  上海夏君新壙銘

國朝有天下忠吏之病細民公卿廷議以為吏它郡人與民

情不孚又多蔽扵黠胥宿豪民受其病固無恠莫若立巨室

之見信扵民者為長使主細民土田之税而轉輸于官扵是

以巨室為糧長大者督糧萬石小者数千石制㝎而弊復生

以法繩之卒莫能禁是時惟蘇之沈氏以奉法稱

天子親召與語賜之酒食時减免其田賦名聞四方而上海

有夏君者尤畏謹好禮繇賦皆先時而集不煩徵索愛恤細

民銖两無𠩄妄取民咸恱而德之聮事者皆以為則其𠩄為

盖無愧沈氏而名未若沈氏之顯者聞于上則勢隆而易彰

欎扵下則雖善而莫著此余囙夏氏之請而欲揚之者也君