Page:Sibu Congkan1515-宋濂-宋學士文集-14-14.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  元嘉議大夫泉州路總管朱公墓誌銘

濂少時卽見莆士朱公廷試文數篇巳歎其不可及後二十

年聞公官閩中𠩄歴有聲尤慕服之及今又閱二十餘年公

之孫潚以墓銘為屬問公之死已十七年而濂亦老矣嗚呼

其何忍辭公諱文霆字原道姓朱氏九歳能文十三従進士

林君岡孫學經毎日暮湏諸生出獨援疑義難其師其師驚

歎之元至治癸亥以尚書舉進士丁外艱去至順壬申再舉

遂上名南宫對大廷名列第十賜進士出身擢同知瑞安州

事階承事郎改汀州路總管府推官轉承務郞調甌寧縣尹

進奉訓大夫御史交薦于朝除福建宣慰司都事丁內艱起

知瑞安以大臣奏授奉議大夫福建儒學提舉遷同知泉州

路總管府事陞奉議為奉政至官引年辭歸遂以嘉議大夫

泉州路總管致仕命未下以至正癸𫑗八月九日卒于家年

六十九公同知瑞安大府檄公均瑞安平陽永嘉之役不為