Page:Sibu Congkan1519-劉基-誠意伯劉文成公文集-10-04.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


倡和無虚日焉夏四月癸丑有道士張玄中来訪别峰上人

告将歸桐柏𮗚適余與所逰客皆在上人遂分韻為歌詩以

送道士詩成属予序予嘗見世俗以儒與僧道為三教謂當

各道其道各志其志言不得同詞行不得同躅衣服不得同

制度也今扵是乎相從㳺而贈以詩何獨異乎人之言耶盖

吾徒之所以與上人㳺者非欲求其道也上人䏻賦詩而樂

賢士寺之勝足以資吾㳺道士又逺来見吾徒而欣慕焉吾

安得而拒之三王世逺天下之為民者不易矣懐才抱志之

士遺其身于方外以逺害而離尤豈得巳㢤予既從上人之

請而為之詩復為序焉詩曰得㑹字道士張玄中年少氣方