Page:Sibu Congkan1529-貝瓊-清江貝先生集-6-4.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之者亦不預也僦屋城中居講學自給二兄年幾八十數致於

家奉之如父焉疾病必親甞藥既愈乃喜沒復治其葬又篤於

倫理如此與人交乆而益敬有善稱之極口有不善輙掩之而

不言𡻕時謹於祭祀而不惑SKchar神㓜子𫝊遇疾或勸其禱者曰

夭夀命也烏可黷祀徼福哉𫝊竟差咸服其明平生於書無不

讀為文婉而有法甞舉有司不售遂不復踐場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)屋盡出所業以

授學者戒之曰學在我爵禄系之天栁公道傳黄公晋卿危公

太朴尤推重之浙東僉憲史公季衡亦以其才可登舘閣欲薦

弗果早號映雪子有映雪藁若干卷蔵于家初

國家以六科取士有司以先生仲子章應

詔謂之曰吾頼女等以終餘日今與女訣矣獨念女未知從政

或以吾老丐歸幸矣脫不女聴其以清白自持因嗚咽泣下

由是得疾臨沒呼弘等戒曰吾自河朔府君以来傳十二世歴