Page:Sibu Congkan1532-蘇伯衡-蘇平仲文集-5-1.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


制翰林於是二百八十有八甲子矣然則南𥟀公之夣豈非所

謂有開必先也歟哉里生蘇伯衡追爲之賛賛曰

恂恂碩人𠔃維德之行匪今則然𠔃曰自髙曽有種必𫉬𠔃無

善不徴芝兆于夣𠔃而明發孝孫以生頭角嶄然𠔃喤喤厥聲

於嗟芝𠔃又何必乎九莖厥既登崇𠔃天下文明猗與休哉𠔃

匪家之祥維國之禎

   宗忠簡公𦘕像賛

公之力足以旋乾而轉坤公之功足以攘夷而安夏始以一言

能返北斾而南還後以二十四䟽不能囬南轅而北駕且㽞鑰

之任方切而巧言⿺辶䖏入於帝聰度河之志未酬而大星巳殞於

中夜何人之於公則知𡝭嫉而天之於公則不知假借此有志

之士百世之下所以想英風而激昻拜遺像而悲吒也