Page:Sibu Congkan1546-方孝孺-遜志齋集-12-02.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


三年而止宋必至於祥興二年而後天命絶此百世

不易之道春秋之大法也而或者見其㣲欲㫁自剖

分之歳廢統而俱主之嗚呼其亦不察乎春秋之義

而甘爲簒賊之歸也夫中國之爲貴者以有君臣之

等禮義之教異乎夷狄也無君臣則入於夷狄入夷

狄則與禽獸㡬矣當周之衰諸侯或射王中肩或天

子出狩聖人豈不知周之無異於齊晋呉楚之屬哉

然而常抑彼尊此者爲天下後世慮也茍以其迹則

周當與魯衛同列矣何有於王乎如此則何以爲聖

人之春秋乎夫漢晋宋之事奚異於此而今之横議