Page:Sibu Congkan1548-方孝孺-遜志齋集-12-04.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


文及爲公智作定親書共二首録進乞賜改正

任仰徳瞻馳之切洪武三十年五月二十九日

  箋

伏以恭承寵眷常懐難報之恩夙荷深知每耻過情

之譽撫心感怍省已競慚敬惟親王殿下有剛徤中

正純粹之徳而加之日新有聰明𧇖智寛𥙿之才而

本乎天縱以忠恕爲治國之要以詩書爲養心之資

不見者三年聖學之増譬諸水湧而山出侍朝者兩

月仁政之美可使物阜而民康實皇家太平之基抑

道統盛隆之兆受才最陋執徳未弘雖有志於求