Page:Sibu Congkan1555-方孝孺-遜志齋集-12-11.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


金華宋慎子畏年二十七歲洪武十三年庚申十一

月二十八日以某官卒京師明年五月某日從祖父

弟性以其骨歸祔塟浦江羅山祖母賈夫人墓左天

台某誌之曰嗚呼子畏以太史公爲祖以仲珪甫爲

父以子之才智竒偉其於冨貴壽考皆所冝有而年

不及壯仕不克膴舉莫推其故也告哀於幽使陵遷

谷變之後有愛才者悼其不幸曰此仁人之子孫尚

爲視護其墓

  郭君壙銘

君諱濬字士淵姓郭氏台寜海人少靈異伉爽不群