Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


復繼之三世榮顯歳適皆在辰人以爲異贑州公乃以三辰名

其堂而工部以予有鄕黨之好且同年也請爲之記予因歎曰

顧氏則異矣而其盛豈獨葢於蘇人哉粤自 國初詔行科舉

毎三歳一行其後或不行迨永樂甲申至於今日行之皆如制

殆三十科于此可謂久且數矣然方州所擢其少者科止一二

(⿱艹石)邦僻邑至未嘗有薦於鄕之士文敎之行經術之明其

難也如此而顧氏上下五十年前後三世皆有其人此其盛豈

獨葢於蘇人哉夫今固有兄弟同升者然其盛止於一時不(⿱艹石)

父子相繼之遠況又繼之以孫者乎豈有不偶然者乎葢事之

來也有自德之發也有時先生之學固良然聞其先有隱德始

於其身發之而又不及授政以𣳚後僅以贑州公嘗任御史𫉬

贈如其官宜其復發之後人也惟公昔有聲憲臺及出守大郡