Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


匏翁家藏集卷第三十七

 記十首

   朝城縣重修儒學記

東昌有州曰濮濮有縣曰朝城朝城有學建于前代至于國

朝凡數百年于此爲令者因其壞輙修之然不過補罅支傾以

苟一時之完而巳弘治戊申  今天子卽位改元之歲也隆

慶劉君章以進士來知縣事下車之三日入學謁先聖于廟已

乃登堂以臨諸生顧而歎曰學其陋矣惜吾政未信于民而遽

興是役不可然此寔治道之先務不可緩者巳而政之所及皆

以爲善凡所號召爭趨赴之君知其民之可使也乃以修學事

白于州于府于司皆曰宜越明年二月材用旣具始建諸生肄

業之舎爲間三十若堂(⿱艹石)齋若㑹饌之所以次而成又以群賢