Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自唐宋以來多名僧居之入 皇明又有(⿱艹石)寶曇和尚者

高皇帝知其名召赴 闕下俾住蜀之峨嵋化行其地乆之而

還因奏先所居吳門集雲㫄有妙隱大雲二寺乞合而一之爲

是 上從之始 賜今額實洪武二十四年也事見左善世

弘道所制寶曇塔銘乃成化十二年十月十三日寺燼于火主

僧德本以爲巳事欲重建之而力未能也於是徧扣富室求施

積財蓄料蓋越十寒暑爰以二十二年五月十一日興功始克

建所謂大雄殿者像設旣完供養益盛乃復建方丈以爲宴息

之所觀者稱歎以本公之勞其心力疲其精神不負乎其教有

可嘉者然其意猶以寺之䂓制未僃欲悉建之而力亦未能也

特求予記其功之成者至于數四而不巳惟玆寺在城之南有

山林幽絕之勝自昔賢士大夫嘗辱愛之蓋唐開成初寺僧法