Page:Sibu Congkan1561-吳寬-匏翁家藏集-12-05.djvu/202

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


梁山等議皆曰善又白于知府李侯侯亦曰善君首捐巳俸爲

倡衆相勸以助始購諸隣地廣袤數丈以大其䂓顧財物所岀

卽境内牢艾二山伐木斵石輦載竝至更市巨木於江淮間以

充梁棟之用召精工擇良曰而役興焉殿舊爲三間乃左右增

置爲五間凡門廡齋厨亦增于舊合五十餘間深廣爽潔巍然

改觀至于祭器咸僃陶冶必精以及廣庭徧植嘉樹辛酉八月

工吿完初君興是役屢往臨視經營指畫勞心爲多落成之日

釋奠以告牲醴畢陳周旋有地僚吏咸集士庻聚觀師生欣欣

莫不頌州守之功曰此盛事也寥寥之餘𫉬見此舉宜有紀述

以示後來於是學正朱斌具述其事來請予於君爲鄕人越自

早歲重君之賢玆其爲政又知所先務如此可無一言以相其

役乎葢自君爲州旣新廟學踰嵗再熟政治益行廢墜悉起部