Page:Sibu Congkan1563-吳寬-匏翁家藏集-12-07.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲訥齋隱君時勉且以醫名保其先世敕牒凡數軸手授其子

觀使謹藏之噫吳多故家求能保其故物而不失者吾見王氏

而巳觀字惟顒方以名醫徴赴京師以予交其父子間也盡携

其所藏者示予以歲月考之此軸最乆葢嘉祐四年至今幾六

百年矣

按墓誌公以流内銓主簿改太子中允檢詳樞宻院禮房吏房

文字一時建白數事議者以爲知大體而刪定例冊自宋初以

來爲件得八千七百有奇又以泰山汾隂籍田朝陵行幸之𩔖

非常禮摭其行於時者爲件得一千五百又以高麗入貢修成

宴勞式皆奏上之觀此則宋之彌文亦可見矣此敕按家乘所

錄首缺敕王伯虎等樞宻本兵九字

公以館閣校勘坐事謫監鈆山縣鹽酒稅敕詞所謂小疪去職