Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嗚呼惜哉醫之過也藥之罪也而尚何咎哉自君之死世之服

藥者可以戒矣弟紀將以某年月日葬君于吳縣至德鄕鷄籠

山之原寛其女弟之夫也刻石于其墓而系之以銘曰

維天福善于古有聞不在其身必在其子孫嗟嗟汝中曾不𫉬

下壽孰謂于其身亦旣無一子孰謂于其子孫豈古之人不信

而今之天不仁不然人之君子天之小人其莊周之云也乎

   周以節墓誌

以節諱諤吳葑門周氏祖曰文昱父曰叔能皆以謹約稱里中

母毛氏三子以節行二生有父祖風無子弟過郡嘗繇役其家

于鎭逺鎭逺爲荆楚之裔路嶮而逺人皆難之汝節重煩其兄

慨然請行水陸往返幾二萬里事雖畢而身亦勞加以炎瘴

得疾竟不可治成化十三年七月十五日卒年四十八配吳氏