Page:Sibu Congkan1565-吳寬-匏翁家藏集-12-09.djvu/161

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘿也家故饒𥙿更斥所有爲義事不一至所感遇往往發之於

詩歲乆成編號靜軒集云君之先爲麻城人五世祖德元仕元

爲萬戸統軍于蜀始家酆都曾祖繼祖祖文興俱不仕父弘道

隂陽學訓術贈文林郎大理右寺評事母戴氏封孺人娶吳氏

封如其母先卒子男六人曰孟𤦺華隂縣丞曰孟瑛刑部主事

曰孟琳隂陽訓術曰孟瓊曰孟瑤曰孟瑜女十人長適蘄水縣

主簿文學次適承事郎夏邦政次適貢士張閱巖次適千戶羅

璋次適貢士牟正大次適縣學生黃吉次適國子生易𧰼次適

縣學生王寅餘尚㓜孫男五曰乾曰𫎇曰頥曰𣈆曰巽女六曾

孫男二於是孟瑛將歸葬其父旣⺊得卒之明年某月某日以

其父平生宜有銘自爲狀來請於予予曰子之母之葬嘗書其

墓矣此宜他圖則固請不巳乃叙而銘之銘曰