Page:Sibu Congkan1566-吳寬-匏翁家藏集-12-10.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


統丙辰十一月十日生宜人年二十一嫁予自予游太學官翰

林南北所至宜人皆從弘治戊申得疾疾少止復作竟以庚戌

二月十二日卒于京師寓舎㑹予有史事先返柩于家冀他日

乞歸躬視葬地今歲癸丑疏上于 朝俄有吏部之擢願弗克

遂乃擇其年十二月十二日權葬于呉縣五都太平鄕先塋之

左宜人事先諭德府君孝敬嘗有男女數人男長者曰康壽女

曰順正皆夭死後爲予圖嗣續得二男曰奭曰奐宜人撫之皆

如巳出而待其母陳氏尤厚(⿱艹石)其明惠之資端重之行至𫝊聞

士大夫間予未暇述也予初爲修撰𫉬封安人及爲諭德始進

今封宜人每感恩以爲過而勸予曰仕可止矣予未能從其

言即歸於是乎有愧吏部右侍郎前詹事府少詹事兼翰林院

侍講學士吳寛誌