Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


累贈通議大夫都察院左副都御史祖母某氏母蔣氏妻陳氏

竝累贈淑入繼配姚氏封淑人子男二人長琪郡學生次珏太

學生女二長許嫁黃某次許嫁劉某皆武臣子孫男二人以卒

之明年某月某日葬于采石之馬鞍山下今翰林學士南昌張

公知公尤深者旣爲銘納于墓中矣此復最其事行爲神道碑

銘銘曰

古燕建國旣越百年 國之供億寔浩且繁河渠再鑿以浮

以沿漕舟畢集開府督焉有美李公召自方嶽入總畱務京儲

是度  帝知其才漕事有託兼付列郡俾究民瘼勤勞于外

公曰何功行視太倉粟陳而豐撫循其衆公曰何德行視萬夫

人偃而息奏疏屢上匪爲其私食足人安臣志在斯 帝察

其𠂻益増其秩公曰何能惟下之力 恩苟徧施臣則以懌采