Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年甫十八登湖廣鄕舉甲戌擢進士第明年授知浙江淳安縣

抵任訪民疾苦專施惠政不求赫赫名終九載人無知之者故

兵部尚書張公鵬時以都御史廵撫廣西獨知公薦知梧州疏

且上會公丁嫡母楚氏憂不果服闋爲成化巳丑遷大㒒寺丞

貴州新設程藩府府在萬山中百具未舉加以夷獠雜聚猝

難撫治吏部求其人得公曰是前薦知梧州者公至悉心䂓畫

凡城郭街衢及廟宇廨舎以次興造㮄諭諸夷使受約束政令

公平莫不感化墾田不踰入市不擾四境晏然蔚如中州上司

以公治績異等交章舉薦吏部以民夷方安公治宜乆任以慰

之九載始擢山東布政司左參政提督農務兼管水利弘治戊

申再擢本司左布政使特踰年耳明年貴州缺大臣廵撫朝議

以公諳其土俗爲宜奏 上允之即拜右副都御史奉 敕