Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㬌光覃傑及其黨二百餘人悉𬒳斬獲兩廣竟亦無事而公出

入溪谷衝冒瘴霧則亦病矣乃上章乞歸甚懇賜詔勉畱特

遣醫往視仍進左都御史以酬其功又三年 上知公乆勞

邊務召還復掌南京都察院事未行以疾卒實庚申六月某日

也享年七十一公少孤事二母盡孝待其弟廷璋廷瑞友愛僃

至自爲州縣至大官處事求濟待人不疑雅量廓如莫窺其際

至所施設動中機宜其中明炳人亦莫能及也曾祖諱成祖諱

華皆不仕父諱𪔂華亭縣丞祖父俱贈資政大夫右都御史祖

母謝氏母楚氏戴氏俱贈夫人配潘氏崇仁知縣公源女繼龍

氏平涼主簿添麟女俱贈夫人子男三人俱早亾於是公訃至

上悼惜特贈太子少保謚襄敏仍命有司祭葬乃以壬戌某

月某日葬于縣東南新城之岡今兵部尚書劉公時雍鄕人也