Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事  上從之乃増修廢牐益爲積水計功成而舟至城下矣

士女聚觀夫役咸喜其事若可久行者未幾雜然相傳以爲不

便猝莫能考其故竟廢不行至是或具河所便狀言于 朝請

勿廢 上以爲然詔加修治仍命銳董其役歷數月而畢竊

嘗觀之元之漕由海道而來海舟鉅甚至直沽易以小舟始逹

城下今丹制差大而河益堙其旋轉徃來勢必不利且河之上

流多稻田耕者堰之其流始微水故難積眞若不便者使比歲

豐稔 國家閒暇置其所不急之務專事此役而復導其流無

若田蚡爲私計而委其數於天實萬世無窮之利也河初名通

惠後更名大通今又名會通云作重修會通河記

   重修亰都城濠記

惟  太宗文皇帝入繼大綂之七年肇建亰都于朔方所以