Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


道爲天下師以濟後世非有功於一方一時者可比大哉 王

言非聰明聖知者其孰能知之是以封爵仍舊而一歲再祀秩

於典禮甚盛若夫闕里則又三歲一遣人祀之尤所加禮至於

今上益加崇重禮樂之制行之未幾卽繼以此舉其心惓惓爲

者豈獨私於孔氏耶昔漢章帝躬詣魯致祠作六代之樂大會

其子孫自以爲孔氏榮善乎孔僖之對曰此乃崇禮先師增輝

聖德非臣家之私榮也帝甚嘉之不倿於廟之成謹紀其事

俾天下萬世欲觀 聖德者於此有考焉系之以詩曰海岱曰

南維魯賜履曰有尼丘在魯之鄙尼丘降神屹然獨峙百聖後

先道則一揆若堯與舜其尤盛矣人亦有言莫盛夫子夫子之

道至高且美流澤汪洋萬世攸𬒳世主報功益逺而侈褒以鴻

名秩以豐祀衮冕巍巍群賢列侍維魯有宅共王莫毀奕奕廟