Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


表于墓上予讀公銘文竊見其叙世系述事行詞質而核乃據

而書之嗚呼里中耆老淳實如公者不可得而復見矣然受榮

封享高夀子孫蕃盛如公者亦豈得哉是宜書之以示永乆

   施孝先墓表

施氏長洲舊族也家尹山之傍在 國初科舉法未定 詔選

富民入官有初命爲方岳牧守者號曰人材施之先曰景仁時

在選中遂知閩之建寜孝先之曾祖也祖尚義繼𬒳薦用從事

戸部未仕而没父思繼娶薛氏生孝先其諱述孝先字也少㳺

郡學勤勵謹𩛙力欲取科名以素嬰俯疾乞歸田間而命其仲

子悌代之俾從師問學入則誨之甚嚴期無忝家世悌竟登鄕

舉中歲復以家事付長子愷愷尤能服勞家再𥙿而孝先益晦

蹟林下自號遁菴坐臥一室藥茗左右日以調攝爲事雖親友