Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爱之曰何我侯一似秦公耶侯因詢公舊政如何父老猶能一

一道之其色慘然有泣下者侯曰吾其求文刻石以慰尔之思

可乎皆曰幸甚於是侯述其事来請予昔佐吏部𫉬與公爲寮

友見公之謹厚端重心𥨸敬之然公未嘗一談及爲郡時事至

是始得其大畧敢不書噫公則䝨矣惟世之仕者多矜巳之長

而惡称前人之善者比比有如侯之有容者乎書曰有容德乃

大他日侯之善政又當有紀之者矣公名民恱字崇化舒城人

天順丁丑進士侯名欽字亮之會稽人成化丁未進士爲予所

取士云繫之詩曰惟昔任人莫善於漢偱吏屢書見於史傳其

人何如其政何書赫匕無求黙匕自居不使斯民一朝驩虞史

亦有言不失之誣月計不足歲計餘如龔如黄世豈終少古訓

㤀子民有道民親平易政尚体要率是而行漢人克紹曰我