Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


後事井井不亂且言吾當以某日逝矣巳而果然其明爽如此

配閭丘氏封安人生庚庚娶陳氏繼娶顧氏贈封竝安人三女

嫁馮宇高直湯璠孫男一即繹女一贅陳鍵於是卜卒之明年

某月某日葬公于吳縣沙涇村之先塋鍵率繹來乞表墓道予

以公之卒非特生者之悲而巳庚有文而孝死必不⿰目𡨋不能無

望於此獨無以慰之乎且公巳衰病嘗肩輿過予以生壙之記

爲託予旣許之又二月而公遂不起又無以慰之乎故書此于

石俾刻之

   仰府君墓表

長洲仰氏吳中名家也曰大理寺丞諱瞻者仕于中朝爲良

法吏府君則大理公之長子也其諱嵩字惟高别號遜菴㓜好

學稍長侍其父居京師將以書藝薦用以疾弗遂則歸治家事