Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之者乆之衣食自足而里中所謂善籌筭者顧多不及初公孤

且弱依姻家謝氏稍長即思報之代謝氏行役旣壯去其家益

念舊恩所以周䘏其後人不絶人稱其德厚當其年老郡縣延

與鄕飲酒公曰吾何德以堪惟一赴而巳人又稱其德靜也於

是公生二子伯曰昻仲曰昇以仲生有異徴資更秀頴敎之讀

書竟登進士第給事禁中昇數上章言敝政人或告公有子

爲美官當𫎇顯榮柰何蹈危機以爲家門憂公謝曰子爲楊氏

計誠厚第吾兒有言責使徒食  君之祿而無所建明得罪

於公議尤多矣乃以書勉昇曰吾老不必念當盡爾職以圗報

稱可也人又謂公賢彼以謹愿無能稱之者特其外貌耳公配

即周氏性嚴謹治家以正家人不敢違其意然其心實慈飢寒

勞苦未嘗不䘏也少時見故里多豪猾害人者度必不爲所容