Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也父娶于孟生太安人少端重精勤女事父母愛之爲擇配州

判楊公景有妻劉氏適喪求得爲繼室當是時劉氏遺一女甫

周歲啼飢而病太安人入門即抱置于懷爲索乳媪活之公自

以爲得賢配及公擢化州同知州逼蠻峒蠻聚黨攻城公善捍

禦城幸不䧟當其勢危僚屬妻拏爭謀出避太安人獨謂不可

泰然治家事衆𠋣之而安州旣無事公始休致有子曰一清生

有異質欲敎之顧家甚貧太安人乃脫簪珥資給之而躬督勸

之學一清竟以竒童𬒳薦公與太安人携入京師時年十二耳

京師人競觀之嘆曰雖其子之異亦惟有賢父母之敎之也後

用詔旨績學翰林益督勸之遂登甲科號名進士歲餘公没

太安人獨從巳而食其子中書舍人祿奉養且厚更𬒳封典

人復嘆羡之太安人爲人寡言笑至老不見喜怒深居閫内能