Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


選中竊以母老憂幸而事寢則時方以足食爲事故工部尚書

周文襄公初至吳中廵撫求能濟其事者訪于郡縣得公厚遇

之一時征歛轉輸之法詢及田野而取於公者爲多公感激亦

竭所能事之世謂文襄善理財賦如唐劉晏公之贊助有焉大

臣繼是號能稱任必守其法者以公嘗事文襄率訪之比歲公

益老不任事而亦辭矣公年十三喪父事其母陳撫其弟瑄孝

友兩盡平生質實無矯飾尤以信義自持至老好聞善有所得

必謹錄之三子曰淵源澄敎之有法嘗恨少孤廢學俾務其大

者無以一藝成名其後源以明經竟登進士第爲兵部屬澄㳺

鄕校且有聲而公亦從受封曰承德郎工部都水淸吏司主事

用源初官也當 命下公與其配任安人同拜于庭下命服煌

煌鄕人方羡之未幾而公以疾卒矣其卒爲成化十八年三月