Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲宗廟社稷之慮至矣葢有周張皇六師之遺意而非後世

之爲游田者故當時死于難者多公之事(⿱艹石)同於人不足書獨

惜平日號士大夫者棄君父生還以取富貴有媿于王孫賈

之母者亦多則公之事固異不書可乎夫死者衆所難生者衆

所易能爲其所難而不爲其所易公之所以可取者在是而予

爲之表者豈惟慰湧之孝思哉亦惟媿乎人焉爾

   明故中順  大夫南京太㒒寺少卿致仕李公墓碑

  銘

南京太㒒寺少卿李公致仕之二年爲弘治癸丑七月九日以

疾卒于吳城通闤坊第素與公厚者(⿱艹石)陳大理璚文太㒒林輩

爭走弔涕泣又有至自百里之外如吳僉憲淑者以其子㓜相

與圗其後事而蘇守史公特斥俸金助之且謂公官四品例移